Skip to content

Ajudes a la digitalització d’empreses a Tarragona

Sabies que s’han concedit més de 1.600 milions d’euros en ajudes del Kit Digital a tota Espanya?

A CambraTGN 360 disposem de tota la informació segmentada de les empreses que han estat beneficiàries del Kit Digital.

Què conté el Quadre de comandament de Beneficiaris del Kit Digital?

Origen de les dades: “Intervención General de la Administración del Estado”

Informa’t sobre els nostres Quadres de comandament personalitzats

Subvencions
en viu

Actualitzem dia a dia tots els nostres quadres de comandament per facilitar la vostra feina.

Anàlisi
Multivariable

Oferim múltiples anàlisis amb les +50 variables existents: sectors, tipus d’ajuda, terminis, tipus de finançament i molts més.

Captació de
Beneficiaris

Interconnectem les subvencions amb la informació dels beneficiaris perquè puguis captar oportunitats de negoci.

Informes
Ad-hoc

Disposem de serveis de consultoria per analitzar i aportar valor qualitatiu a les dades.

Vols obtenir més informació sobre els nostres Quadre de comandament personalitzats?

  Nom*

  Cognoms*

  Email*

  Telèfon*

  Missatge


  Acepto la Política de Privacidad y el Aviso Legal, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (R/UE 2016/679) dono el meu consentiment exprés perquè les meves dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona amb domicili a l’avinguda de Pau Casals, 17 de Tarragona, i puguin ser utilitzats pel compliment de les funcions público-administratives encomanades a les Cambres en la Llei 4/2014 1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i en particular, per rebre o sol·licita’ls-hi informació o participació en els seus serveis, programes, butlletins o publicacions. Declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podré exercitar en l’adreça indicada o per correu electrònic dpd@cambratgn.org.

  Ajudes a la digitalització d’empreses a Tarragona

  Sabies que tens a disposició ajuts i subvencions per a la implementació de solucions digitals?

  Back To Top