skip to Main Content

Ajudes a la digitalització d’empreses a Tarragona

Sabies que aquest any a Espanya s’han publicat més de 40.000 convocatòries d’ajuts i subvencions públiques i que Catalunya és la Comunitat Autònoma que ha rebut un major finançament?

Què conté el Monitor de Seguiment de Subvencions i Concessions?

Subvencions
en viu

Actualitzem dia a dia tots els nostres quadres de comandament per facilitar la vostra feina.

Anàlisi
Multivariable

Oferim múltiples anàlisis amb les +50 variables existents: sectors, tipus d’ajuda, terminis, tipus de finançament i molts més.

Captació de
Beneficiaris

Interconnectem les subvencions amb la informació dels beneficiaris perquè puguis captar oportunitats de negoci.

Informes
Ad-hoc

Disposem de serveis de consultoria per analitzar i aportar valor qualitatiu a les dades.

Origen de les dades: “Intervención General de la Administración del Estado”

Vols disposar d’un quadre de comandament d’ajuts i subvencions personalitzat per al teu negoci?

  Nom*
  Cognoms*
  Email*
  Telèfon*
  Missatge


  Acepto la Política de Privacidad y el Aviso Legal, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (R/UE 2016/679) dono el meu consentiment exprés perquè les meves dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona amb domicili a l’avinguda de Pau Casals, 17 de Tarragona, i puguin ser utilitzats pel compliment de les funcions público-administratives encomanades a les Cambres en la Llei 4/2014 1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i en particular, per rebre o sol·licita’ls-hi informació o participació en els seus serveis, programes, butlletins o publicacions. Declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podré exercitar en l’adreça indicada o per correu electrònic dpd@cambratgn.org.
  Ajudes a la digitalització d’empreses a Tarragona

  Sabies que tens a disposició ajuts i subvencions per a la implementació de solucions digitals?

  Back To Top